Προσθήκη εικόνων διαφορετικού χρώματος για το ίδιο προϊόν

Από το μενού Κατάλογος->Προϊόντα επιλέγουμε το προϊόν που θέλουμε και πατάμε την Επεξεργασία στα δεξιά

Στο μενού Επεξεργασία Προϊόντος επιλέγουμε Επιλογές->ΧΡΩΜΑ->Προσθήκη Επιλογής

Επιλέγουμε φωτογραφία με τον ίδιο τρόπο που επιλέγουμε φωτογραφίες στα προϊόντα και το χρώμα της επιλογής και κάνουμε save.