Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ενσωματωμένη λογιστική, μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες για εξαγωγή αρχείου σε εξωτερική λογιστική.

Ενημέρωση Λογιστικής

Για να εκτελέσετε την εξαγωγή του αρχείου θα επιλέξετε από το μενού Κινήσεις →Εργασίες → Λογιστική → Ενημέρωση Λογιστικής.

Στην οθόνη που εμφανίζεται, ορίζετε τα φίλτρα βάσει των οποίων θα εξαχθούν οι παραγόμενες εγγραφές λογιστικής.

Στα πεδία “Από Ημερομηνία” και “Έως Ημερομηνία” ορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα.

 • Στο πεδίο “Υποκ/μα Εταιρείας” ορίζετε το υποκατάστημα της εταιρείας.
 • Στο πεδίο “Κυκλώματα” ορίζετε τα κυκλώματα (Πωλήσεις, Αγορές, Εισπράξεις κ.λ.π.).
 • Στο πεδίο “Γέφυρα Λογιστικής” ορίζετε το πρότυπο λογιστικής ανά τύπο παραστατικού σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης του πελάτη.
 • Στο πεδίο “Τύπος Παραστατικού” μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένους τύπους παραστατικών.
 • Στο πεδίο “Σειρά” μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες σειρές παραστατικών.
 • Στο πεδίο “Τύπος” (Έσοδα Έξοδα, Γενική Λογιστική κ.λ.π.) διαλέγετε το λογιστικό σύστημα.
 • Στο πεδίο “Τύπος Εξαγωγής” επιλέγετε την μορφή του αρχείου εξαγωγής ανάλογα το λογιστικό πρόγραμμα Epsilon Net που διαθέτει ο λογιστής σας, Extra – Hyper
  xml ή Pylon xml.
 • Στο πεδίο “Ενημερωμένα Παραστατικά” επιλέγετε Ναι αν θέλετε να συμπεριληφθούν στο αρχείο ήδη ενημερωμένα παραστατικά για τα φίλτρα που έχετε ορίσει (σε περίπτωση επανενημέρωσης) ή Όχι αν δεν θέλετε να τα συμπεριλάβετε.

Στο tab: “Υπενθύμιση” βλέπετε τα αποτελέσματα της εργασίας.

Από το button: “Εκτέλεση” εκτελείτε την εργασία της ενημέρωσης λογιστικής.

Από το button: “Προεπισκόπηση Εξαγωγής” μπορείτε να δείτε τις παραγόμενες εγγραφές που θα εξαχθούν για κάθε παραστατικό με τις πληροφορίες του άρθρου.

Στη συνέχεια από το button: “Εξαγωγή” δημιουργείτε το αρχείο και το αποθηκεύετε στο σημείο που επιθυμείτε.

Από το button “Execute and Upload” σε περίπτωση εξαγωγής αρχείου Extra – Hyper xml μπορείτε να κάνετε εξαγωγή και ανέβασμα απευθείας.

Διαγραφή Λογιστικής

Οι εγγραφές που αποστέλλονται με export σημαίνονται στο πεδίο “Λογιστικοποίηση” με το σύστημα που κάνετε ενημέρωση. Μπορείτε να ακυρώσετε τη σήμανση με την εργασία
“Διαγραφή Λογιστικής”.

Για να εκτελέσετε την εργασία κατευθύνεστε από το μενού Κινήσεις → Εργασίες → Λογιστική → Διαγραφή Λογιστικής. Στην οθόνη που εμφανίζεται, ορίζετε τα φίλτρα βάσει
των οποίων θα διαγραφούν οι παραγόμενες εγγραφές λογιστικής.

 • Στα πεδία “Από Ημερομηνία” και “Έως Ημερομηνία” ορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα.
 • Στο πεδίο “Υποκ/μα Εταιρείας” ορίζετε το υποκατάστημα της εταιρείας.
 • Στο πεδίο “Κυκλώματα” ορίζετε τα κυκλώματα (Πωλήσεις, Αγορές, Εισπράξεις κ.λ.π.).
 • Στο πεδίο “Γέφυρα Λογιστικής” ορίζετε το πρότυπο λογιστικής ανά τύπο παραστατικού σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης του πελάτη.
 • Στο πεδίο “Τύπος Παραστατικού” μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένους τύπους παραστατικών.
 • Στο πεδίο “Σειρά” μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες σειρές παραστατικών.
 • Στο πεδίο “Τύπος” (Έσοδα Έξοδα, Γενική Λογιστική κ.λ.π.) διαλέγετε το λογιστικό σύστημα.

Από το button: “Εκτέλεση” εκτελείτε την εργασία.

Στο tab: Υπενθύμιση εμφανίζονται μηνύματα με το αποτέλεσμα της εργασίας.

Αποτέλεσμα

Από το μενού Κινήσεις → Εργασίες → Ενημερωμένες Εγγραφές Λογιστικής σας δίνεται η δυνατότητα να εμφανιστούν όλες οι εγγραφές που έχουν ήδη εξαχθεί σε αρχείο (που
έχουν οριστικοποιηθεί) ή πρόκειται να εξαχθούν.

Στην οθόνη που εμφανίζεται, ορίζετε τα φίλτρα βάσει των οποίων θα εμφανιστούν οι παραγόμενες εγγραφές λογιστικής.

 • Στο πεδίο “Ταξινόμηση ανά” ορίζετε την στήλη ταξινόμησης της λίστας που θα εμφανιστεί δεξιά.
 • Στα πεδία “Από Ημερομηνία” και “Έως Ημερομηνία” ορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα.
 • Στο πεδίο “Υποκ/μα Εταιρίας” ορίζετε το υποκατάστημα της εταιρείας.
 • Στο πεδίο “Ενημέρωση Λογιστικής” (Έσοδα Έξοδα, Γενική Λογιστική κ.λ.π.) διαλέγετε το λογιστικό σύστημα.
 • Στο πεδίο “Σειρά” μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες σειρές παραστατικών.
 • Στο πεδίο “Τύπος Παραστατικού” μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένους τύπους παραστατικών.
 • Στο πεδίο “Εμπεριέχει” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις εγγραφές που έχουν οριστικοποιηθεί (Λογιστικοποίηση) ή που δεν έχουν εξαχθεί (Μη εξαγόμενα) ή όλες (Όλα).
 • Στο πεδίο “Τρόπος ενημέρωσης” μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο ενημέρωσης των εγγραφών (κανένα, αυτόματα, αυτόματα σύγχρονα, αυτόματα ασύγχρονα, αυτόματα με προεπισκόπηση).

Τέλος, χρησιμοποιώντας τα buttons της εξαγωγής, μπορείτε να εξάγετε τις εγγραφές σε μορφή αρχείου pdf, excel, csv, html κ.α.