Για την δημουργία κωδικών για την ανεύρεση των βασικών στοιχείων επιχειρήσεων από το μητρώο της Α.Α.Δ.Ε με βάση το Α.Φ.Μ. ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία