Δημιουργία ειδών και υπηρεσιών

Η διαδικασία δημιουργίας ειδών και υπηρεσιών στην εφαρμογή Pylon δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά, οπότε στο παρακάτω παράδειγμα θα δούμε μόνο τη δημιουργία ειδών . Από το μενού Αποθήκη–> Είδη μεταβαίνουμε στο σημείο όπου είναι αποθηκευμένα όλα τα είδη της εταιρίας. Εδώ από το κουμπί Προσθήκη οδηγούμαστε στο σημείο δημιουργίας νέου είδους. Στο σημείο αυτό θα μας […]

Read More

Αυτόματη καταχώρηση προκαταβολής

Οι προκαταβολές σε Pylon που έχουν γίνει ήδη οι κατάλληλες παραμετροποιήσεις στη σειρά Παραγγελία χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους. Με χειροκίνητη καταχώρηση Είσπραξης Προκαταβολής Πελάτη μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας ή με αυτόματη καταχώρηση Είσπραξης Προκαταβολής Πελάτη με την καταχώρηση παραγγελίας. Μπορούμε στο ίδιο Pylon να χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση όποιον από τους δύο τρόπους μας εξυπηρετεί, […]

Read More

Χειροκίνητη καταχώρηση προκαταβολής

Οι προκαταβολές σε Pylon που έχουν γίνει ήδη οι κατάλληλες παραμετροποιήσεις στη σειρά Παραγγελία χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους. Με χειροκίνητη καταχώρηση Είσπραξης Προκαταβολής Πελάτη μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας ή με αυτόματη καταχώρηση Είσπραξης Προκαταβολής Πελάτη με την καταχώρηση παραγγελίας. Μπορούμε στο ίδιο Pylon να χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση όποιον από τους δύο τρόπους μας εξυπηρετεί, […]

Read More

Αποστολή SMS

Για να στείλουμε SMS σχετικό με κάποιο παραστατικό σε εγκατάσταση Pylon που έχει γίνει η βασική παραμετροποίηση, θα πρέπει σε κάθε Σειρά παραστατικών να επιλεγεί Σενάριο που περιλαμβάνει πρότυπο SMS με βάση το οποίο θα δημιουργεί το SMS προς αποστολή. Στα πρότυπα μπορούμε να συμπεριλάβουμε παραμέτρους που θα ορίζονται από τα στοιχεία της κίνησης όπως […]

Read More