Αποστολή SMS

Για να στείλουμε SMS σχετικό με κάποιο παραστατικό σε εγκατάσταση Pylon που έχει γίνει η βασική παραμετροποίηση, θα πρέπει σε κάθε Σειρά παραστατικών να επιλεγεί Σενάριο που περιλαμβάνει πρότυπο SMS με βάση το οποίο θα δημιουργεί το SMS προς αποστολή. Στα πρότυπα μπορούμε να συμπεριλάβουμε παραμέτρους που θα ορίζονται από τα στοιχεία της κίνησης όπως […]

Read More