Εισαγωγή Ειδών/Πελατών/Προμηθευτών από OpenCart

Μία από τις διαδικασίες για την υλοποίηση της σύνδεσης ενός e-shop που έχει υλοποιηθεί σε Opencart με καινούργια εγκατάσταση Softone είναι η εισαγωγή των ειδών από το OpenCart στο SoftOne. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερα.

Read More