Από την Γρήγορη Καταχώρηση Πώλησης μπορούμε να εκδώσουμε και άλλες σειρές παραστατικών εκτός της Απόδειξης Λιανικής που είναι η προεπιλογή.

Αρχικά από το μενού Λοιπές σειρές επιλέγουμε  την σειρά του παραστατικού που θέλουμε να εκδώσουμε

και πατάμε ΟΚ

Στη συνέχεια πάμε στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία και πατάμε το κουμπί με τις 3 τελείες στα αριστερά του πεδίου ΑΦΜ ώστε να επιλέξουμε τον πελάτη

Στο παράθυρο Πελάτες που θα ανοίξει συμπληρώνουμε το ΑΦΜ του πελάτη στο πεδίο Γρήγορη Αναζήτηση και πατάμε enter στο πληκτρολόγιο ή το κουμπί Αναζήτηση

Αν ο πελάτης δεν υπάρχει καταχωρημένος θα πρέπει να τον καταχωρήσουμε. Επιλέγουμε με διπλό κλικ το ΑΦΜ που πληκτρολογήσαμε και με δεξί κλικ το αντιγράφουμε και κλείνουμε το παράθυρο πελάτες από το Χ πάνω δεξιά.

Στο παράθυρο της Γρήγορης Καταχώρησης που επιστρέψαμε με το κλείσιμο του παραθύρου Πελάτες πατάμε την επιλογή του μενού Νέος Πελάτης

Στο παράθυρο που θα ανοίξει συμπληρώνουμε στο πεδίο ΑΦΜ με δεξί κλικ και paste (επικόλληση) το ΑΦΜ που αντιγράψαμε. Βρίσκουμε τα υπόλοιπα στοιχεία χρησιμοποιώντας την λειτουργία εύρεσης από Α.Α.Δ.Ε. και ρωτώντας όπου είναι απαραίτητο τον πελάτη. Στην συνέχεια πατάμε Αποθ. & Κλείσιμο για να επιστρέψουμε στην Γρήγορη Καταχώρηση.

Αν ο πελάτης υπάρχει καταχωρημένος τότε τον επιλέγουμε με διπλό κλικ

Είτε προσθέσαμε τον Πελάτη είτε τον επιλέξαμε απλά γιατί υπήρχε ήδη, θα πρέπει τελικά να δούμε το Όνομα και το ΑΦΜ του στα Στοιχεία Πελάτη. Επιστρέφουμε στην καρτέλα Βασικό και συνεχίζουμε την έκδοση του παραστατικού όπως θα κάναμε και σε Απόδειξη Λιανικής.

Σημειώνουμε ότι

  • από την Γρήγορη Καταχώρηση υπάρχει δυνατότητα έκδοσης παραστατικού που εξοφλούνται με Μετρητά ή Πιστωτική Κάρτα μόνο. Δεν μπορείς να εκδώσεις παραστατικό με άλλο τρόπο πληρωμής. Σε περίπτωση που χρειάζεστε άλλο τρόπο πληρωμής τότε θα πρέπει να γίνει έκδοση από τα Παραστατικά Πωλήσεων.
  • μετά την έκδοση του παραστατικού η Γρήγορη Καταχώρηση επιστρέφει αυτόματα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, δηλαδή συνήθως στις ρυθμίσεις για έκδοση Απόδειξης Λιανικής για τον Πελάτη Λιανικής