Για την αλλαγή του πλήθους δεκαδικών στα Νομίσματα στο Pylon Entry βρίσκουμε τον πίνακα “Νομίσματα” στις Χρήσεις (Οργάνωση -> Υποδομή -> Χρήσεις).

Επιλέγωντας επεξεργασία μπορούμε να μεταβάλουμε τα δεκαδικά.