Δημιουργία Ετικετών στο Google my Business

Οι ετικέτες είναι προαιρετικέ, ωστόσο η προσθήκη τους στο google my business είναι χρήσιμη λειτουργία για την απόδοση της επιχείρησης στις αναζητήσεις του Google. Αφού έχουμε δημιουργήσει λογαριασμό Gmail και στη συνέχεια δημιουργούμε την επιχείρηση στο Google my Business. Εφόσον, έχουμε καταχωρήσει όλα τα απαραίτητα κριτήρια και πληροφορίες για την προβολή της επιχείρησης, Μέχρι να επαληθευτεί το κατάστημα από την Google έχουμε την δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε όλες τις πληροφορίες που έχουμε καταχωρήσει ή που θέλουμε να προσθέσουμε επιπλέον.

Χρησιμοποιώντας ετικέτες, μπορείτε να οργανώνετε τις επιχειρήσεις σας σε ομάδες. Μπορείτε να αναζητάτε επιχειρήσεις βάσει ετικέτας από τον πίνακα ελέγχου, καθώς και να χρησιμοποιείτε τις ετικέτες για να φιλτράρετε επεκτάσεις τοποθεσίας στο Google Ads.

Εκχωρήστε έως και 10 μοναδικές ετικέτες σε κάθε τοποθεσία. Οι ετικέτες μπορεί να αποτελούνται από έως και 50 χαρακτήρες και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μη έγκυρους χαρακτήρες (π.χ. < ή >).

Για να συμπεριλάβετε κόμματα στο όνομα της ετικέτας, χρησιμοποιήστε τη συμβολοσειρά “%2c” στο υπολογιστικό φύλλο σας. Για παράδειγμα, η συμβολοσειρά “κατάστημα%2c Θεσσαλονίκη” θα δημιουργούσε την ετικέτα “κατάστημα, Θεσσαλονίκη”.

Κατά την αναζήτηση για μια ετικέτα στο πλαίσιο αναζήτησης, τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν όλες τις επιχειρήσεις που περιέχουν τη συγκεκριμένη ετικέτα, καθώς και επιχειρήσεις που περιέχουν το κείμενο αναζήτησης σε διαφορετικό πεδίο. Για παράδειγμα:

Η επιχείρηση 1 έχει την ετικέτα Δυτική Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση 2 έχει την ετικέτα Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη γραμμή διεύθυνσης Δυτικής Θράκης 20. Αν πληκτρολογήσετε “δυτική” στο πλαίσιο αναζήτησης, θα εμφανιστούν και οι δύο τοποθεσίες.

Παρακάτω στις εικόνες θα βρείτε που εμφανίζονται οι ετικέτες:

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια επικοινωνήστε με την ομάδα της Techplace.