Για την επανεκτύπωση ή την αποθήκευση σε pdf ενός παραστατικού με την φορολογική σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Τύπου Β αρχικά ενεργοποιούμε την φύλαξη σημάνσεων από Οργάνωση > Κινήσεις > Παραμετροποίηση Παραστατικού > Παραστατικά

στην καρτέλα Λοιπά επιλέγοντας Φύλαξη Σημάνσεων: Ναι

και στα παραστατικά που παίρνουν σήμανση μετά την ενεργοποίηση της φύλαξης πάμε Ενέργειες Εκτύπωσης > Φορολογική Σήμανση

και επιλέγουμε τον μεγενθυντικό φακό στον τύπο Εγγραφής “Διαδρομή Εκτύπωσης” του αντίτυπου που θέλουμε  να επανεκτυπώσουμε ή να αποθηκεύσουμε σε pdf με την υπάρχουσα σήμανση