Εγγραφή σε Rest Api

Παρατηρήσεις:

  • Θα πρέπει στους τύπους παραστατικού που έχει επιλεγεί τύπος mydata σχετιζόμενος να ενεργοποιήσω την έκδοση στο erp μόνο με μετασχηματισμό ώστε να υπάρχει σχετιζόμενο mark!

Απορίες:

  • Τι κατηγορία myData βάζω στο είδος Τέλος Πλαστικής Σακούλας