Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς θα συνδέσετε το email σας στην εφαρμογή του Gmail στο κινητό σας τηλέφωνο.

Ρύθμιση νέου λογαριασμού

Αφού ανοίξουμε την εφαρμογή, θα πατήσουμε την εικόνα στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης και στην συνέχεια θα επιλέξουμε το “Προσθήκη άλλου λογαριασμού”.

 

Βλέπουμε κάποιες επιλογές για την ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε μεγάλους παρόχους. Καθώς ως Mail Server μας δεν είναι κανένας από τις επιλογές που μας εμφανίζει, θα επιλέξουμε το “Άλλος”.

 

Στην συνέχεια εμφανίζεται πεδίο “Προσθήκη διεύθυνσης email”, όπου θα εισάγουμε τον λογαριασμό email μας. Ενδεικτικά, για το οδηγό, θα προσθέσω το admin@domainmou.gr.

 

Παράλληλα, θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στα πρωτόκολλα IMAP και POP3. Με το πρωτόκολλο IMAP, τα μηνύματα θα παραμένουν στον διακομιστή. Για τον σχετικό οδηγό, επιλέγω το IMAP.

 

Στο επόμενο βήμα, μας ενημερώνει να προσθέσουμε τον κωδικό του λογαριασμού email μας στο σχετικό πεδίο.

 

Αφού προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, μας έχει σε παράθεση τις ρυθμίσεις εισερχομένων που έχουμε δηλώσει. Στο πεδίο διακομιστής, θα είναι προσυμπληρωμένο το Domain Name μας. Μπορούμε να το αφήσουμε ως έχει, καθώς απαντάει από την IP του Mail Server μας.

 

Εκτός από την εισερχόμενη αλληλογραφία, στην συνέχεια μας παραθέτει τις ρυθμίσεις για τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας. Οι ρυθμίσεις είναι οι ίδιες με την εισερχόμενη, καθώς είναι ο ίδιος διακομιστής. Συνεπώς δεν προχωράμε σε κάποια αλλαγή.

 

Τέλος, μας παραθέτει τις επιλογές λογαριασμού. Μπορούμε να συμπληρώσουμε κάθε πότε επιθυμούμε να συγχρονίζει τα μηνύματα. Παράλληλα, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και τις κάτω επιλογές.

 

Επιβεβαίωση εισαγωγής λογαριασμού email.

Εάν έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία τα παραπάνω βήματα, μας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός μας έχει ρυθμιστεί. Στην παρούσα φάση, μπορούμε να δηλώσουμε εάν επιθυμούμε και το όνομα που θα εμφανίζεται στα απεσταλμένα μηνύματα. Για τον σχετικό οδηγό έχω δηλώσει το όνομα Admin, εσείς μπορείτε να δηλώσετε το όνομα που επιθυμείτε.

 

Ο λογαριασμός email μας, έχει συνδεθεί σε κανονικά πλαίσια. Αυτή την στιγμή, μπορούμε να στείλουμε και να λάβουμε emails, από τον λογαριασμό μας (π.χ. admin@domainmou.gr), μέσα από την εφαρμογή του Gmail.

Tagged: