Κατά την αποθήκευση παραστατικού με είδος που παρακολουθείται από παρτίδες μας βγάζει το σφάλμα:

Αιτία/Αντιμετώπιση:

Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται για να επιλέξουμε ή να δημιουργήσουμε την παρτίδα του είδους έχουμε βάλει Κωδικό παρτίδας που υπάρχει στην στήλη Κωδικός.

Θα πρέπει να επιλέγουμε τις παρτίδες που υπάρχουν ήδη από τις τρεις τελείες στην στήλη Παρτίδα και το παρακάτω παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί