Οδηγίες για να χειριστείτε τις επιστροφές ειδών από πελάτες προς επιδιόρθωση.

Προϋπόθεση να έχουν γίνει οι προσθήκες/παραμετροποιήσεις των σειρών και τύπων που χρησιμοποιούνται. Επικοινωνήστε μαζί μας πριν την πρώτη χρήση.

 • Βήμα1:
  Παραλαμβάνουμε τα προς επιστροφή είδη με παραστατικό στο κύκλωμα πωλήσεων ανάλογα με την περίπτωση

  • Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής (Επισκευή – Χονδρική) – Χρησιμοποιείται αν ο συναλλασσόμενος χονδρικής το στείλει χωρίς ΔΑ
  • Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής (Επισκευή – Λιανική) – Από πελάτη λιανικής
  • Δελτίο Αποστολής Πελάτη (προς επιδιόρθωση) – Από πελάτη χονδρικής που έστειλε ΔΑ
   Τα παραστατικά αυτά θα προσθέσουν τις ποσότητες των προϊόντων στην αποθήκη αλλά ως Δεσμευμένα. Μπορούμε να το ελέγξουμε με την εργασία Διαθεσιμότητα στην καρτέλα του είδους
 • Βήμα2:
  Μετά την καταχώρηση στο ευρετήριο με δεξί κλικ στο παραστατικό > Μεταφορά σε > Παραστατικά αγοράς δημιουργούμε το Δελτίο Αποστολής σε Προμηθευτή (προς επισκευή) με το οποίο θα το στείλουμε για επιδιόρθωση. Το παραστατικό αυτό θα μειώσει την ποσότητα της αποθήκης μεταφέροντας τις ποσότητες των ειδών στα Αναμενόμενα
 • Βήμα3:
  Μετά την επιστροφή από τον προμηθευτή μετασχηματίζουμε το Δελτίο Αποστολής σε Προμηθευτή (προς επισκευή) σε Δελτίο Αποστολής σε Προμηθευτή (από επισκευή). Το παραστατικό αυτό θα μειώσει τα ανεμενόμενα επιστρέφοντας τις ποσότητες στην αποθήκη.
 • Βήμα4:
  Μετά την καταχώρηση στο ευρετήριο πωλήσεων βρίσκουμε και μετασχηματίζουν το παραστατικό που δημιουργήσαμε στο Βήμα 1 σε Δελτίο Αποστολής (από επισκευή) ώστε να το στείλουμε στον πελάτη χωρίς να δημιουργηθεί εκκρεμότητα προς τιμολόγηση. Το παραστατικό αυτό θα μειώσει την ποσότητα της αποθήκης αφαιρώντας τα δεσμευμένα που δημιουργήθηκαν στο Βήμα 1.