Ο παρών οδηγός παρουσιάζει τις ενέργιες που μπορούν γίνουν από τον κατασκευστή e-shops με wordpress,  ώστε o πελάτης – χρήστης του e-shop να μπορεί να επιλέξει σύνθετα προϊόντα της αρεσκείας του. Θα γίνει αναφορά στα Restaurant Global Product Options:

 

  1. Αρχικά συνδεόμαστε στην σελίδα wordpress του e-shop:

 

2. Από τον πίνακα ελέγχου (dashboard) επιλέγουμε τα «Restaurant Global Product Options» των Προϊόντων:

 

3. Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγουμε «Επεξεργασία» στο προϊόν που θέλουμε να διαμορφώνει ο πελάτης, σύμφωνα με την αρεσκεία του:

 

4.  Στην οθόνη που εμφανίζεται, μπορούμε επιλέξουμε τι είδους (ομάδες) επιλογές θα μπορεί να κάνει ο πελάτης (κουμπιά επιλογών) και με τι ονόματα η καθεμιά:

και το σημαντικότερο, να επιλέξουμε σε ποιες Κατηγορίες Προϊόντων θέλουμε να υπάρχει η συγκεκριμένη Ομάδα Επιλογών:

 

Επίσης, με την επιλογή της προτεραιότητας, ξεκινώντας από το 0 (μηδέν), καθορίζουμε την σειρά που θα εμφανίζονται στον πελάτη.

 

Μπορούμε να προσθέτουμε  κάθε φορά «Νέα Ομάδα Επιλογών» για τον πελάτη, είται ίδιου τύπου είται άλλου («Κουτάκια επιλογής»,  «Κουμπιά Ραδιοφώνου», «Λίστα Επιλογής» ή «Ελεύθερο Κείμενο»):

 

5. Στην 1η ομάδα από αυτές, που είναι «Κουτάκια επιλογής»:

όταν θέλουμε να μπορούν να γίνουν ταυτόχρονες επιλογές, μπορούμε να επιλέξουμε το «Όνομα Ομάδας» και αν θέλουμε να φαίνεται απαραίτητα, τι μπορεί να επιλέξει ο πελάτης (Ετικέτα Επιλογής) και πόσο κοστίζει, αν κοστίζει παραπάνω.
Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής (Χ) και φυσικά προσθήκης νέου υλικού («Νέα Επιλογή»). Με το «Άνοιγμα Όλων» ελέγχουμε τι προυπάρχει.

Συγκεκριμένα, για την Ομάδα «Είδος Ζάχαρης» και την παραπάνω παραμετροποίηση, η εμφάνηση στο site, για την παραγγελία («Στο καλάθι») ενός καφέ στην συγκεκριμένη περίπτωση, η εικόνα είναι η εξής:

6. Στην 2η ομάδα από αυτές, που είναι η «Κουμπιά Ραδιοφώνου»:

όταν θέλουμε να μπορεί να γίνει μια μόνο επιλογή από όλες, μπορούμε να επιλέξουμε το «Όνομα Ομάδας» και αν θέλουμε να φαίνεται απαραίτητα, τι μπορεί να επιλέξει ο πελάτης (Ετικέτα Επιλογής) και πόσο κοστίζει, αν κοστίζει παραπάνω.
Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής (Χ) και φυσικά προσθήκης νέου υλικού («Νέα Επιλογή»), επίσης.

Συγκεκριμένα, για την Ομάδα «Είδος Ζάχαρης», για παράδειγμα και την παρακάτω παραμετροποίηση:

η εμφάνηση στο site, για την παραγγελία («Στο καλάθι») ενός καφέ στην συγκεκριμένη περίπτωση, η εικόνα είναι η εξής:

7.  Στην 3η ομάδα από αυτές, που είναι η «Λίστα Επιλογής» ισχύουν τα αντίστοιχα. Πάλι αν επιθυμούμε, μπορούμε να την διαγράψουμε ολόκληρη, όπως και σε κάθε ομάδα.

 

 

 

 

 

 

 

Και για την παρακάτω παραμετροποίηση:

οι επιλογές εμφανίζονται στον πελάτη, ως εξής (drop-down menu):

8. Στην 4η ομάδα από αυτές, που είναι η « Ελεύθερο Κείμενο » ισχύουν τα αντίστοιχα και εδώ.

Για την παρακάτω παραμετροποίηση:

η εμφάνηση στο site, για την παραγγελία («Στο καλάθι») μιας κρέπας – βάφλας στην συγκεκριμένη περίπτωση, η εικόνα είναι η εξής:

 

Όπως έχει προαναφερθεί, μπορεί να προστεθεί  «Νέα Ομάδα Επιλογών» για τον πελάτη ή να την διαγράψουμε ολόκληρη κάποια, αν κριθεί απαραίτητο.