Βήμα 1) Απ’ τον πίνακα ελέγχου, πατάμε στο “BA Book Everything”

Βήμα 2) Επιλέγουμε το δωμάτιο στο οποίο θέλουμε να αλλάξουμε την τιμή και πατάμε στο “Επεξεργασία”

Βήμα 3) Σκρολλάρουμε μέχρι να βρούμε το Prices και διαγράφουμε την υπάρχουσα τιμή

Βήμα 4) Προσθέτουμε την καινούρια τιμή που επιθυμούμε

Και πατάμε στο “Ενημέρωση”

 

Προσθήκη ξεχωριστής τιμής για συγκεκριμένες ημερομηνίες

Έστω ότι θέλουμε να προσθέσουμε για τις ημέρες 12 έως 19 τιμή δωματίου 50€

Αρχικά θα πάμε στο πεδίο τιμών και θα πατήσουμε στο κουμπί “+” του “New rate”

Προσθέτουμε τον τίτλο που θέλουμε στο πεδίο “Title”, διαλέγουμε τις ημερομηνίες για τις οποίες θέλουμε να ισχύει αυτή η τιμή, βάζουμε την τιμή στο πεδίο “General price” και τέλος πατάμε στο “Save rate”

Η τιμή μας έχει προστεθεί, ωστόσο μένει ένα σημαντικό βήμα

Πρέπει να κάνουμε drag το πλαίσιο της τιμής που προσθέσαμε πάνω απ’ την άλλη μας τιμή. (Αν παραλείψουμε αυτό το βήμα, οι τιμές 50€ δεν θα εμφανιστούν)

Τέλος, κάνουμε ενημέρωση

Οι τιμές για τα πεδία που θέλαμε, έχουν αλλάξει