Συνδέεστε στην υπηρεσία webmail, στη διεύθυνση https://webmail.DOMAIN.gr. Για παράδειγμα αν η σελίδα σας είναι το www.shop.gr θα πληκτρολογήσετε το webmail.shop.gr. Εκεί θα σας ζητηθεί να βάλετε τους προσωπικούς σας κωδικούς.

Έπειτα:

Πατάμε στο κουμπί ρυθμίσεις στο αριστερό μενού του webmail:

Εικόνα 1

 

Στη συνέχεια πατάμε την επιλογή ταυτότητες:

Εικόνα 2

 

Επιλέγετε την ενεργή ταυτότητά σας:

Εικόνα 3

Στο πεδίο “Υπογραφή” γράφετε το κείμενο της υπογραφής που επιθυμείτε να εισάγετε αυτόματα στα μηνύματά σας και πατάτε αποθήκευση:

Εικόνα 4