Ανοίγουμε οποιονδήποτε περιηγητή και πληκτρολογούμε την εξής διεύθυνση:

https://dataplace.gr:8443/

και εισάγουμε το username και το password.

Όταν κάνουμε είσοδο μας εμφανίζει αυτό το παράθυρο, που στο πάνω μέρος φαίνεται το domain της ιστοσελίδας:

Εικόνα 1

Στην συνέχεια επιλέγουμε email accounts:

Εικόνα 2

Στην επόμενη σελίδα που θα ανοίξει επιλέγουμε το CreateEmailAddress:

Εικόνα 3

Και συμπληρώνουμε τα απαραίτητα πεδία:

  1. Το όνομα που θέλουμε να έχει το email που θα δημιουργηθεί(η κατάληξη-εδώ @topenergy.gr- συμπληρώνεται αυτόματα βάσει του domain της ιστοσελίδας σας)
  2. Ορίζουμε τον κωδικό που θα χρησιμοποιούμε και επιβεβαιώνουμε
  3. Πατάμε οκ για να αποθηκευτεί

 

Εικόνα 4

Για να αποκτήσουμε πρόσβαση και να μπαίνουμε στο email που δημιουργήσαμε χρησιμοποιούμε τη σελίδα webmail.ΟΝΟΜΑSITE.gr.

Για παράδειγμα αν το site μας είναι το www.shop.gr τότε για πρόσβαση στο email θα πληκτρολογήσουμε σε οποιονδήποτε περιηγητή webmail.shop.gr.