Η ενότητα Πληροφορίες εμφανίζει συγκεκριμένες πληροφορίες της εταιρείας στο κάτω μέρος κάθε σελίδας (όπως φαίνεται στην εικόνα 1)

Εικόνα 1

Η σελίδα πληροφοριών βρίσκεται στην περιοχή Κατάλογος > Πληροφορίες. Σε αυτή τη σελίδα ο διαχειριστής θα έχει την επιλογή να επεξεργαστεί, να διαγράψει ή να εισαγάγει μια νέα σελίδα πληροφοριών

Εικόνα 2

Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη διαδρομή θα μπείτε στη σελίδα με τις ενότητες των πληροφοριών:

Εικόνα 3

Σημαντικό: Σχετικά με εμάς, οι Πληροφορίες παράδοσης, η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις είναι προεπιλεγμένες επειδή είναι οι πιο σημαντικές σελίδες πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Σας συνιστούμε να επεξεργαστείτε αυτές τις σελίδες αντί να τις διαγράψετε(θα τις συναντήσετε στα αγγλικά ωστόσο επεξεργάζονται όπως θα δούμε παρακάτω).

Για να επεξεργαστούμε μια συγκεκριμένη πληροφορία, για παράδειγμα το “Σχετικά μ’ εμάς” κάνουμε κλικ στο μπλε κουμπί με το μολύβι δεξιά:

Εικόνα 4

Θα ανοίξει νέα καρτέλα επεξεργασίας όπου πρέπει να εισάγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες:

Τίτλος πληροφορίας: Ήδη συμπληρωμένος εδώ γιατί επεξεργαζόμαστε υπάρχουσα εγγραφή. Σε άλλη περίπτωση βάζουμε τον ανάλογο τίτλο π.χ. τρόποι πληρωμής, ο οποίος θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας στην ενότητα πληροφορίες (βλ. εικόνα 1)

Περιγραφή: Προσθέτουμε το κείμενο που θα εμφανιστεί αν κάποιος κάνει κλικ πάνω στον τίτλο της πληροφορίας

Τίτλος Σελίδας: Βάζουμε ότι και στον τίτλο πληροφορίας

Στην καρτέλα Δεδομένα αφήνουμε τα πεδία συμπληρωμένα ως έχουν

Εικόνα 5

Αφού συμπληρώσουμε όλα τα απαραίτητα πεδία τότε αποθηκεύουμε με τη δισκέτα πάνω δεξιά!

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να επεξεργαστούμε όλες τις προεπιλεγμένες ενότητες πληροφοριών.

Για να δημιουργήσουμε μία νέα ενότητα:

Πατάμε ‘+’ πάνω δεξιά:

Εικόνα 6

Οπότε και θα εμφανιστεί η ίδια καρτέλα με την εικόνα 5 και χρειάζεται να συμπληρώσουμε τα απαραίτητα και να αποθηκεύσουμε. Θα δούμε στη συνέχεια τη νέα ενότητα να έχει εμφανιστεί στη Λίστα Πληροφοριών:

Εικόνα 7

Για να διαγράψουμε μια ενότητα από τη λίστα την επιλέγουμε και πατάμε στον κάδο πάνω δεξιά:

Εικόνα 8

Σειρά Ταξινόμησης: Η σειρά με την οποία θα εμφανίζονται οι ενότητες στη λίστα πληροφοριών στο κάτω μέρος του καταστήματός σας: Η ενότητα με αριθμό 1 θα εμφανίζεται πρώτη κοκ.

Για να ορίσουμε τη σειρά ταξινόμησης επιλέγουμε επεξεργασία της ενότητας (εικόνα 4) και πληκτρολογούμε τον αριθμό στην καρτέλα δεδομένα στο πεδίο σειρά ταξινόμησης:

Εικόνα 8