1. ΓΕΝΙΚΑ

Από την αρχική σελίδα του διαχειριστικού περιβάλλοντος ακολουθείτε τη διαδρομή Journal ->Βlog

Θα ανοίξει ένα πτυσσόμενο μενού με τις επιλογές:

Settings: Αφορά τις γενικές ρυθμίσεις της ενότητας Blog
Categories: Τις κατηγορίες που μπορούν να δημιουργηθούν για διαφορετική θεματολογία κάθε άρθρου/post
Posts: Τη δημιουργία νέου άρθρου/post
Comments: Τη διαχείριση των σχολίων των επισκεπτών κάτω από κάθε άρθρο

 

2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

2.1 SETTINGS

Στην επιλογή ρυθμίσεις περιέχονται πολλές επιλογές σύμφωνα με τις οποίες θα εμφανίζονται τα άρθρα στην αντίστοιχη σελίδα του καταστήματός/ιστοσελίδας σας.

Αναλυτικά:

2.1.1 Καρτέλα General:

Status: Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη ενότητα Blog από τη σελίδα σας
Feed Status: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατότητας εγγραφής επισκέπτη σε αυτόματες ενημερώσεις(RSS)
Title: Επιλέγεται πώς θα ονομάζεται ο τίτλος της σελίδας που θα οδηγεί στα άρθρα π.χ. Blog και τον καταχωρείτε στα ελληνικά και αγγλικά
SEO URL Keywords: Ο σύνδεσμος όπως θα εμφανίζεται ως συνέχεια της αρχικής σελίδας σας π.χ. www.shop.gr/blog

2.1.2 Καρτέλα Blog Home:

Sort: Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η ταξινόμηση των άρθρων (Latest: τα πιο πρόσφατα πρώτα, Comments: με τα περισσότερα σχόλια πρώτα, Views: Τα περισσότερο διαβασμένα πρώτα, Related: τα προτεινόμενα πρώτα)
Posts per Page: Ορίζεται ο αριθμός των άρθρων που θα προβάλλονται ανά σελίδα
Short Description Limit: Ο αριθμός των χαρακτήρων που θα εμφανίζεται ως προεπισκόπηση πριν κάποιος ανοίξει το άρθρο

2.2 CATEGORIES

Στην επιλογή αυτή δημιουργείτε κατηγορίες που θα είναι σχετικές με τη θεματολογία του post/άρθρου που θα καταχωρήσετε. Για να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία πατάτε στο + πάνω δεξιά:

Στη συνέχεια συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία:

2.1.2 Καρτέλα General:

Title: Η ονομασία της κατηγορίας στα ελληνικά και αγγλικά:
SEO URL Keyword: To URL της κατηγορίας που θα δημιουργηθεί πχ. www.shop.gr/blog/new
Status: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατηγορίας
Sort Order: Η σειρά εμφάνισης της κατηγορίας
Content: Μια περιγραφή της κατηγορίας η οποία όμως δε θα εμφανίζεται κάπου στο Site

2.2.2 Καρτέλα Meta:

Συμπληρώνετε παντού ό,τι και στο SEO URL Keyword. Στο Meta description θα βάζετε μια σύντομη περιγραφή του άρθρου.

2.3.2 Καρτέλες Layout & Store:

Τις αφήνετε στην προεπιλεγμένη κατάσταση:

Με το που ολοκληρώσουμε πατάμε το κουμπί Save πάνω δεξιά:

Οπότε αν βγούμε ξανά στις κατηγορίες θα δούμε ότι έχει δημιουργηθεί η νέα μας κατηγορία:

2.3 POSTS

Στην επιλογή αυτή δημιουργείτε τα άρθρα που θα ανεβάσετε στο blog σας. Για να δημιουργήσετε ένα νέο άρθρο/post πατάτε στο + πάνω δεξιά:

Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα απαραίτητα πεδία:

2.3.1 Καρτέλα General:

Title: Ο τίτλος του άρθρου/post που θα ανεβάσετε
SEO URL Keyword: Γράφετε με μικρά λατινικά τον τίτλο του άρθρου. Αντί για κενά χρησιμοποιείτε παύλα(-).
Status: Αν είναι ενεργό το άρθρο εμφανίζεται στο feed
Comments: Ρυθμίζετε αν επιτρέπεται ή όχι η εμφάνιση σχολίων κάτω από το άρθρο

2.3.2 Καρτέλα Details:

Image: Ανεβάζετε από τον υπολογιστή σας ή από ό, τι έχετε ήδη ανεβάσει στο site σας την εικόνα που θέλετε να συνοδεύει το άρθρο
Author: Επιλέγετε από τη λίστα ποιος θα εμφανίζεται ως συγγραφέας του άρθρου
Content: Γράφετε το περιεχόμενο του άρθρου
Date: Επιλέγετε την ημερομηνία που γράφηκε το άρθρο

2.3.3 Καρτέλα Meta:

Συμπληρώνετε παντού ό,τι και στο SEO URL Keyword

2.3.4 Καρτέλα Links

Tags: Γράφετε λέξεις-κλειδιά σχετικές με το άρθρο (ετικέτες) χωρισμένες με κόμμα
Categories: Πατώντας το + δεξιά εμφανίζεται πτυσσόμενο μενού για να κατατάξετε το άρθρο σε κάποια από τις κατηγορίες που δημιουργήσατε
Related Products: Εφόσον θέλετε πατώντας το συν θα εμφανιστεί πτυσσόμενη λίστα με προϊόντα που μπορείτε να εμφανίστε κάτω από το άρθρο

2.3.5 Καρτέλες Layout & Store

Αφήνετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αφού τελειώσετε με όλα τα πεδία πατάτε στο save πάνω δεξιά:

Το νέο άρθρο θα εμφανιστεί στην αντίστοιχη λίστα του διαχειριστικού περιβάλλοντος για μελλοντική επεξεργασία και στην αντίστοιχη σελίδα blog του site σας

  • Στο διαχειριστικό περιβάλλον:

Δεξιά από τον τίτλο θα βρείτε κουμπιά επεξεργασίας και διαγραφής του άρθρου καθώς και πληροφορίες για τις πόσες προβολές είχε και τον αριθμό των σχολίων

  • Στην ιστοσελίδα: