Συνδεόμαστε στη σελίδα του Paypal και εισάγουμε τα στοιχεία σύνδεσης:

 

Το πρώτο βήμα είναι να επιβεβαιώσουμε τη διεύθυνση email (Confirm your email) με την οποία πραγματοποιήσαμε την εγγραφή. Τo paypal αποστέλλει σ’ αυτό το mail έναν σύνδεσμο(link) στον οποίο πατάμε για να επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός email είναι ενεργός και μας ανήκει.

Αφού γίνει η ταυτοποίηση και του email τότε πατάμε στο Link a bank για να συνδέσουμε τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα χρήματα από τις συναλλαγές μας. Με κλικ στην επιλογή θα εμφανιστεί νέο παράθυρο στο οποίο θα εισάγεται τον αριθμό iban της τράπεζάς σας χωρίς κενά στο αντίστοιχο πεδίο και θα πατήσετε στο κουμπί link your bank:

Θα αποσταλούν από το Paypal δυο μικρές καταθέσεις προς τον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώσατε, τις οποίες μόλις λάβετε θα τις εισάγετε στα δυο πεδία που φαίνονται στην εικόνα και θα πατήσετε το Confirm:

Μετά και από αυτό το τελευταίο βήμα είστε έτοιμοι να δεχθείτε πληρωμές αλλά και να πραγματοποιήσετε πληρωμές από τον paypal λογαριασμό σας.

Σημαντικό: Κάθε φορά που εισάγουμε τον αριθμό iban για να ταυτοποιηθεί ο τραπεζικός λογαριασμός καταλογίζεται ως μια νέα προσπάθεια ταυτοποίησης οπότε αναιρούνται όλες οι προηγούμενες και κάθε ποσό που ενδεχομένως λάβαμε πριν. Επομένως κρατάμε ανοιχτό το συγκεκριμένο παράθυρο μέχρι να δούμε τις καταθέσεις στις κινήσεις του λογαριασμού μας.