1)Ανοίγουμε τις “Ρυθμίσεις” (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα)

2)Πηγαίνουμε στην “Ασφάλεια”, κάνουμε “έγκριση ρυθμίσεων ασφαλείας” και μετά ενεργοποιούμε την “Έγκριση ανεπιτήρητης πρόσβασης”.

3)Βάζουμε έναν κωδικό (ισχυρό π.χ με σύμβολα και αριθμούς).

4)Στο τέλος, τοποθετούμε τον “αριθμό σταθμού εργασίας” από τον υπολογιστή που θέλουμε να εισέλθουμε στον δικό μας και πληκτρολογούμε τον κωδικό που βάλαμε παραπάνω.

 

*Μπορούμε να ορίσουμε μία στατική IP στον προσωπικό μας υπολογιστή και να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την IP αντί για τον “αριθμό σταθμού εργασίας”.

Download Anydesk