Οικογένειες Ειδών-Υπηρεσιών

Οι Οικογένειες Ειδών χρησιμοποιούνται για προκαθορισμό βασικών σημείων παραμετροποίησης είδους, όπως: Κατάταξη – Τύπος – Λογ. Κατηγορία – Κλάση ΦΠΑ – Μονάδες Μέτρησης – Εναλλακτικές Μονάδες Μέτρησης – Χαρακτηριστικά Αποθεμάτων – Στοιχεία Εγγυοδοσίας- Κατηγορίες – Παρακολούθηση Παρτίδας, Serial Number, κ.α. διευκολύνοντας έτσι την γρήγορη καταχώρηση ειδών αποθήκης και υπηρεσιών. Επικοινωνήστε μαζί μας για επίδειξη της […]

Read More

Τιμοκατάλογοι

Η λειτουργικότητα (module) των Τιμοκαταλόγων στο Pylon παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών τιμοκαταλόγων πωλήσεων και αγοράς για τιμές χονδρικής ή/και λιανικής και εκπτώσεις σε αυτές. Δυνατότητα συσχέτισης τιμοκαταλόγων με ποσοστό ή αξία προσαύξησης/μείωσης και τήρηση αυτών σε ορισμένες ημερομηνιακές περιόδους. Δυνατότητα ορισμού ποσότητας συγκεκριμένου είδους ως δώρου βάσει συγκεκριμένης ποσότητας στο πωληθέν είδος. Όλες οι παραπάνω […]

Read More

Διαχείριση Εγκρίσεων

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα καλύπτει ανάγκες ελέγχου και εγκρίσεων συγκεκριμένων κινήσεων στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Βάσει ενός οργανογράμματος δενδροειδούς μορφής, στο οποίο βασίζονται και τα δικαιώματα έγκρισης, γίνεται μοντελοποίηση των εγκριτικών ροών που αφορούν παραστατικά, που ενδέχεται να καταχωρούνται από διάφορους χρήστες. Με χρήση ενός πλήρως προγραμματιζόμενου εργαλείου δημιουργούνται σενάρια λογικών αποφάσεων. Τα σενάρια μπορεί να […]

Read More

Βασική Διαχείριση Παραγωγής

Για μονάδες παραγωγής με απλές διαδικασίες, το υποσύστημα παραγωγής που διαθέτει η εφαρμογή PYLON, δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης μονοφασικής παραγωγής. Μέσα από εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας των συνταγών και των εντολών παραγωγής που αφορούν μια φάση παραγωγής, και στόχο έχει την παρακολούθηση της παραγωγής των προϊόντων και της ανάλωσης των πρώτων υλών, […]

Read More

Γεννήτρια Barcode

Γεννήτρια είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει την δημιουργία κωδικών μαζικά και την αποθήκευσή τους στον πίνακα των εναλλακτικών κωδικών των ειδών ή των εναλλακτικών μονάδων μέτρησης, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζονται από την επιχείρηση ή κάποιο φορέα ταυτοποίησης (GS1) .

Read More

Δημιουργία ειδών και υπηρεσιών

Η διαδικασία δημιουργίας ειδών και υπηρεσιών στην εφαρμογή Pylon δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά, οπότε στο παρακάτω παράδειγμα θα δούμε μόνο τη δημιουργία ειδών . Από το μενού Αποθήκη–> Είδη μεταβαίνουμε στο σημείο όπου είναι αποθηκευμένα όλα τα είδη της εταιρίας. Εδώ από το κουμπί Προσθήκη οδηγούμαστε στο σημείο δημιουργίας νέου είδους. Στο σημείο αυτό θα μας […]

Read More

Αυτόματη καταχώρηση προκαταβολής

Οι προκαταβολές σε Pylon που έχουν γίνει ήδη οι κατάλληλες παραμετροποιήσεις στη σειρά Παραγγελία χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους. Με χειροκίνητη καταχώρηση Είσπραξης Προκαταβολής Πελάτη μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας ή με αυτόματη καταχώρηση Είσπραξης Προκαταβολής Πελάτη με την καταχώρηση παραγγελίας. Μπορούμε στο ίδιο Pylon να χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση όποιον από τους δύο τρόπους μας εξυπηρετεί, […]

Read More

Χειροκίνητη καταχώρηση προκαταβολής

Οι προκαταβολές σε Pylon που έχουν γίνει ήδη οι κατάλληλες παραμετροποιήσεις στη σειρά Παραγγελία χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους. Με χειροκίνητη καταχώρηση Είσπραξης Προκαταβολής Πελάτη μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας ή με αυτόματη καταχώρηση Είσπραξης Προκαταβολής Πελάτη με την καταχώρηση παραγγελίας. Μπορούμε στο ίδιο Pylon να χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση όποιον από τους δύο τρόπους μας εξυπηρετεί, […]

Read More

Αποστολή E-mail σε Συναλλασσόμενο

Το Pylon μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να εκμεταλλευτείτε την χρήση του e-mail για την επικοινωνία με συναλλασσόμενους. Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων.

Read More

Δημιουργία Τιμοκαταλόγου

Στο Pylon από το μενού Αποθήκη πηγαίνουμε στο μενού Τιμές / Εκπτώσεις / Εμπορικές πολιτικές, πωλήσεις και κάνουμε κλικ στο μενού τιμοκατάλογοι Στο παράθυρο που ανοίγει μας εμφανίζει τους ήδη υπάρχοντες τιμοκαταλόγους Για να κάνουμε έναν καινούριο τιμοκατάλογο επιλέγουμε την προσθήκη (σύμβολο συν) κάτω αριστερά Μας εμφανίζει ένα κενό πεδίο που πρέπει να δώσουμε όνομα […]

Read More