Το host file χρησιμοποιείται για να αντιστοιχίσει hostnames/domains σε κάποια διεύθυνση IP.

Χρησιμοποιώντας ένα host file μπορούμε:

  • να στήσουμε ένα site, χωρίς να έχουμε αγορασμένο domain/dns, και αφού τα αποκτήσουμε, να το μεταφέρουμε έτοιμο χωρίς να χάνουμε χρόνο.
  • να κάνουμε αλλαγές σε ένα ήδη υπάρχον site, χωρίς να επηρεάζουμε τον τρόπο εμφάνισης του site σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες.
  • να αποκτήσουμε πρόσβαση σε κάποιο site του όποιου το domain έχει μεταφερθεί/λήξει με συνέπεια να μην έχουμε πλέον πρόσβαση στο συγκεκριμένο site μέσω κανονικής σύνδεσης.

Το αρχείο host file βρίσκεται στο “C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”
Αφού ανοίξουμε το αρχείο με κάποιον editor και administration access, προσθέτουμε στο αριστερό μέρος (κόκκινη γραμμή) την διεύθυνση IP μας, και στα δεξιά (πράσινη γραμμή) το domain του site που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε:

123

Αφού αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που κάναμε στο host file, πλέον θα έχουμε πρόσβαση στο site που εισάγαμε στην συγκεκριμένη IP που του θέσαμε.

 

Tagged: