Αφού ολοκληρώσουμε την σύνδεση, πατάμε στο Food Menu (οποιαδήποτε απ’ τις 2 επιλογές)

Στο Food Menu υπάρχουν 70 κατηγορίες προϊόντων (35 ελληνικά 35 αγγλικά)
Όποτε θέλουμε να κάνουμε αλλαγή σε κάποιο προϊόν, θα πρέπει να κάνουμε και τις αντίστοιχες αλλαγές στο ίδιο προϊόν της άλλης γλώσσας.

Για περισσότερη ευκολία, στην 1η σελίδα είναι τα προϊόντα της αγγλικής κατηγορίας και στην 2η σελίδα τα αντίστοιχα προϊόντα της ελληνικής κατηγορίας.

Έστω ότι θέλουμε να κάνουμε στις φρουτοσαλάτες:

Το βρίσκουμε και πατάμε είτε στο όνομα της κατηγορίας, είτε στο “edit”

Με το που μπούμε σε μια κατηγορία, σκρολλάρουμε προς τα κάτω και βρίσκουμε το πεδίο που λέει “all food” στο οποίο βρίσκονται τα προϊόντα μας

Μπορούμε είτε να πατήσουμε σε ένα προϊόν και να κάνουμε τις αλλαγές που επιθυμούμε, είτε να προσθέσουμε κάποιο καινούριο.

Και στις 2 περιπτώσεις τα πεδία που αλλάζουμε είναι το “item title” και το “item price” και έπειτα πατάμε στο “Save”

Βλέπουμε πως το προϊόν μας έχει προστεθεί, σε περίπτωση που έχουμε τελειώσει με τις αλλαγές, πατάμε στο “Update”

Ακόμα πατώντας στο “x” μπορούμε να διαγράψουμε κάποιο προϊόν (στο τέλος των αλλαγών, πάντα πατάμε στο “Update” για να αποθηκευτούν οι αλλαγές)

Αφού τελειώσαμε με τις αλλαγές στα προϊόντα της ελληνικής κατηγορίας να μην ξεχάσουμε να κάνουμε και τις αντίστοιχες αλλαγές στα προϊόντα της αγγλικής κατηγορίας
(Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν η κατηγορία “Fruitsalads”)

Στα προϊόντα των cocktail, επειδή οι τιμές περιλαμβάνονται στους τίτλους των κατηγοριών και όχι στα προϊόντα, ο τρόπος με τον οποίο θα αλλάξουμε τις τιμές είναι ο εξής:

Αρχικά θα πάμε στην σελίδα των cocktail και θα πατήσουμε εκεί που λέει “Επεξεργασία με τον Elementor”

Στην συνέχεια θα πατήσουμε πάνω στο πεδίο της κατηγορίας του cocktail όπου βρίσκεται η τιμή

Και στο heading title θα αλλάξουμε την τιμή σε αυτήν που επιθυμούμε, έστω για παράδειγμα ότι θέλουμε να την κάνουμε 5. Θα αλλάξουμε το 5 σε 8 και θα πατήσουμε “Ενημέρωση”

Αφού πατήσουμε στο “Ενημέρωση” οι αλλαγές μας έχουν αποθηκευτεί στο site.
Σε περίπτωση που έχουμε τελειώσει με τις αλλαγές για να βγούμε μπορούμε να πατήσουμε στο “burger menu” που βρίσκεται πάνω αριστερά και στην συνέχεια στο “Προβολή της Σελίδας”

Με όμοιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε και τα κείμενα στο τέλος των σελίδων

Αφού τελειώσουμε με τις αλλαγές στην σελίδα που επιθυμούμε να μην ξεχάσουμε να κάνουμε και τις αντίστοιχες αλλαγές στην σελίδα της άλλης γλώσσας,