1. Κάνετε Κλικ όπως σας επιδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα

2. Κάνετε Κλικ -> Edit with – AXONCREATOR

3. Κάνετε Κλικ 1 και 2

4. Επιλέξτε :

Α -> Ανέβασμα αρχείου και έπειτα επιλογή αυτού.

B-> Δημιουργία φακέλου (αν θέλετε και αφού μπείτε στον φάκελο πρώτα,  κάνετε ανέβασμα την φωτογραφίας)