Εισαγωγή το κατάλληλων records στον dns server και verify όπως αναφέρεται εδώ :

έλεγχο dns records εδώ

zoho imap / smtp / pop details

μαζικο import των παλιων email

ενεργοποιηση smtp

https://mail.zoho.eu/zm/#settings/mailaccounts

https://www.zoho.com/mail/help/zoho-smtp.html#alink2