Επιλέγετε  Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις λογαριασμού > Ρυθμίσεις server > Αλλαγή ονόματος server > Αλλαγή port όπως στο default 

Στην ενότητα “Διακομιστής εξερχομένων SMTP” ελέγξτε οτι port = 465

 

Αν είναι διαφορετικό port : στο “email” επιλέγετε “Επεξεργασία SMTP server” 

 

> Αλλαγή port και “ΟΚ”