Για να μπορούμε να διατηρούμε τα έξοδα κατά την διάρκεια που προσπαθούμε να κάνουμε μετασχοιματισμό από Απόδειξη Λιανικών Πωληθέντων σε Απόδειξη Επιστροφής Λιανικών Πωληθέντων , πρέπει να μετάβουμε στον τύπο της ΕΛΠ και να αλλάξουμε στην καρτέλα “Εμπορικά” το πεδίο Επιβαρύνσεις από “Οχι” σε “Αθροιστικά”

 

 

Tagged: