Απογραφή Αποθήκης – Αποτίμηση Αξίας Αποθήκης

Για να βγάλεις αποτίμηση της αξίας της αποθήκης πρέπει να έχεις υπολογίσει τιμές κόστους από Αποθήκη > Για Προχωρημένους > Υπολογισμός Τιμών Κόστους για κάθε περίοδο κοστολόγησης μέχρι την ημερομηνία που θέλεις την αποτίμηση τουλάχιστον. Για να υπολογιστούν οι τιμές κόστους θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί τιμές αγοράς είτε με παραστατικά αγοράς είτε με παραστατικά […]

Read More