Δημιουργία Τιμοκαταλόγου

Στο Pylon από το μενού Αποθήκη πηγαίνουμε στο μενού Τιμές / Εκπτώσεις / Εμπορικές πολιτικές, πωλήσεις και κάνουμε κλικ στο μενού τιμοκατάλογοι Στο παράθυρο που ανοίγει μας εμφανίζει τους ήδη υπάρχοντες τιμοκαταλόγους Για να κάνουμε έναν καινούριο τιμοκατάλογο επιλέγουμε την προσθήκη (σύμβολο συν) κάτω αριστερά Μας εμφανίζει ένα κενό πεδίο που πρέπει να δώσουμε όνομα […]

Read More

Ενεργοποίηση Τιμοκαταλόγων

Στο περιβάλλον του Pylon πάμε οργάνωση: Οργάνωση > Εμπορικό > Εμπορικό > Εκπτώσεις / Τιμές Παραμετροποίηση Στο παράθυρο που μας ανοίγει επιλέγουμε την καρτέλα τιμές πωλήσεων Και ενεργοποιούμε τον τιμοκατάλογο πωλήσεων Όταν τις ενεργοποιήσουμε κάνουμε αποθήκευση και κλείσιμο Πάμε συναλλασσόμενοι – πελάτες για να διαλέξουμε σε ποιον πελάτη θα ισχύει ο τιμοκατάλογος Ανοίγουμε την καρτέλα […]

Read More