Δημιουργία ειδών και υπηρεσιών

Η διαδικασία δημιουργίας ειδών και υπηρεσιών στην εφαρμογή Pylon δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά, οπότε στο παρακάτω παράδειγμα θα δούμε μόνο τη δημιουργία ειδών . Από το μενού Αποθήκη–> Είδη μεταβαίνουμε στο σημείο όπου είναι αποθηκευμένα όλα τα είδη της εταιρίας. Εδώ από το κουμπί Προσθήκη οδηγούμαστε στο σημείο δημιουργίας νέου είδους. Στο σημείο αυτό θα μας […]

Read More