3)ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για την έκδοση μιας παραγγελίας, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού το εικονίδιο για «Δημιουργία Παραστατικού Απόδειξη Λιανικής» όπως φαίνεται παρακάτω:

Οπότε πρέπει να βλέπουμε την εξής οθόνη:

Επιλέγουμε κάνοντας κλικ με το ποντίκι την γενική κατηγορία προϊόντων που μας ενδιαφέρει:

Πχ αν επιλέξω την 1η κατηγορία, «Βόειο» θα πρέπει να βλέπω:

Κάνω κι από εκεί την επιλογή προϊόντος για το οποίο ενδιαφέρομαι, έστω:

Αν θέλουμε να προσθέσουμε νέο προϊόν στην παραγγελία, θα επιλέξουμε «Πίσω» (το κόκκινο εικονίδιο), θα πατήσουμε στο επόμενο προϊόν και αυτό θα προστεθεί αυτόματα στη λίστα. Στην ετικέτα «Τεμάχιο» μπορούμε να επιλέξουμε την ποσότητα του είδους που θέλουμε. Το πράσινο «+» προσθέτει ακόμα ένα όμοιο προϊόν στο «καλάθι» μας. Η ποσότητα των ειδών μπορεί επίσης να τροποποιηθεί με τα «+» και «-« στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης (το συν σημαίνει αύξηση κατά 1, το πλην μείωση κατά 1):

Με το κόκκινο Χ που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα μπορούμε να διαγράψουμε ένα προϊόν από τη λίστα της παραγγελίας.

Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας, επιλέγουμε το εικονίδιο που δείχνει το βέλος από το κεντρικό μενού:

Έχουμε την επιλογή να ορίσουμε αν η παραγγελία θα είναι delivery, δηλαδή θα μεταφερθεί στο χώρο του πελάτη, ή takeaway, δηλαδή αν θα έρθει ο πελάτης να την παραλάβει:

Μπορούμε να εκτυπώσουμε το παραστατικό πατώντας το εικονίδιο με το βέλος:

Με το πράσινο «+» δημιουργούμε ένα νέο παραστατικό.

Στο γρανάζι των ρυθμίσεων έχουμε τις εξής επιλογές:

Όπου μπορούμε να κάνουμε κλικ σε μία εκ των επιλογών: «Έκδοση απόδειξης/κλείσιμο», «Μεταφορά τραπεζιού», «Μερική είσπραξη», «Ακύρωση παραστατικού», «Επανεκτύπωση όλων», «Τιμολόγιο», «Επανεκτύπωση φορολογικής απόδειξης».

Με κλικ στο εικονίδιο όπου δείχνει το βέλος μπορούμε να δούμε συνολικά τα παραστατικά παραγγελιών που έχουμε δημιουργήσει: