2)ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Υπάρχουν δύο τρόποι δημιουργίας νέου πελάτη:

α)Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε «Πελάτες» → «Προσθήκη Πελάτη»:

Αν κάνουμε την παραπάνω επιλογή, θα πρέπει να βλέπουμε την οθόνη:

όπου μπορούμε να ορίσουμε τον κωδικό, το ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνσης, ΑΦΜ και ΔΟΥ στα αντίστοιχα πεδία. Πατώντας πάνω στα πράσινα σύμβολα τύπου «+» προσθέτουμε περισσότερες από μία διευθύνσεις, τηλέφωνα κτλ ανάλογα με το πεδίο.

Το σύμβολο που υποδεικνύεται παραπάνω με το βέλος μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε τα στοιχεία διεύθυνσης του πελάτη.

Για να δούμε αν έχει γίνει σωστά η καταχώριση του νέου πελάτη, πρέπει να ανατρέξουμε στη «Λίστα Πελατών» από το κεντρικού μενού, επιλέγοντας αρχικά «Πελάτες»:

Πατώντας στη «Λίστα Πελατών» θα πρέπει να βλέπουμε την οθόνη:

Β)Στο σημείο αυτό, ερχόμαστε στο δεύτερο τρόπο προσθήκης νέου πελάτη. Αν επιλέξουμε το πράσινο εικονίδιο με το «+»:

μπορούμε να προσθέσουμε τα στοιχεία ενός νέου πελάτη ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε στον 1ο τρόπο.

Πατώντας πάνω στο κόκκινο x και επιλέγοντας έναν πελάτη, τον διαγράφουμε από τη λίστα.

Στη λίστα πελατών που εμφανίζεται, αν πατήσουμε πάνω σε οποιοδήποτε όνομα, θα μας εμφανίσει την καρτέλα του πελάτη, που περιέχει περισσότερες πληροφορίες για αυτόν. Στην καρτέλα αυτή μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε πληροφορία έχουμε εγγράψει στο παρελθόν σχετικά με τον συγκεκριμένο πελάτη.

Αν πατήσουμε πάνω στον μεγεθυντικό φακό, δεδομένου ότι έχουμε μια αρκετά μεγάλη λίστα πελατών, μπορούμε να αναζητήσουμε απευθείας ένα συγκεκριμένο όνο-μα, χωρίς να χρειαστεί να διατρέξουμε ολόκληρη τη λίστα. Για παράδειγμα, εδώ κάνουμε μια αναζήτηση του ονόματος «Θεοδωρίδης»:

Η αναζήτηση θα δουλέψει ακόμα κι αν χρησιμοποιήσουμε μικρά γράμματα αντί για κεφαλαία που περιέχει η αρχική καταχώριση.