ΒΗΜΑ 1. Επιλέγουμε Επεκτάσεις > Επεκτάσεις > Feeds Προϊόντων

ΒΗΜΑ 2. Επιλέγουμε επεξεργασία στο Feed Manager Pro

ΒΗΜΑ 3. Επιλέγουμε την κεντρική κατηγορία των ειδών μας και πατάμε αποθήκευση από το μπλε κουμπί πάνω δεξιά:

 

ΒΗΜΑ 4. Έπειτα ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία για κάθε κατηγορία:

Από την επεξεργασία κατηγορίας, στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέγουμε την κατάλληλη “Google/Facebook taxonomy category” και έπειτα πατάμε αποθήκευση από το πάνω δεξιά κουμπί.

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για όλες τις κατηγορίες μας.