Η διαδικασία δημιουργίας ειδών και υπηρεσιών στην εφαρμογή Pylon δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά, οπότε στο παρακάτω παράδειγμα θα δούμε μόνο τη δημιουργία ειδών .

Από το μενού Αποθήκη–> Είδη μεταβαίνουμε στο σημείο όπου είναι αποθηκευμένα όλα τα είδη της εταιρίας.

Εδώ από το κουμπί Προσθήκη οδηγούμαστε στο σημείο δημιουργίας νέου είδους.

Στο σημείο αυτό θα μας εμφανιστεί ένα παράθυρο με αρκετές καρτέλες προκειμένου να συμπληρώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία του νέου είδους. Τα απαραίτητα στοιχεία επίσημαινονται με ένα διακρτικό τρίγωνο στο πλάι. Κάποια από αυτά αναλόγως με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής μπορεί να συμπληρώνονται αυτόματα , όπως ο Α/Α και ο κωδικός του είδους, τα υπόλοιπα καλούμαστε να τα συμπληρώσουμε εμείς .

Η εφαρμογή Pylon μας παρέχει τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε πολλά πεδία σε πολλές καρτέλες για τη καλύτερη δική μας πληροφόρηση. Από τα πιο βασικά πεδία που καλό είναι να συμπληρωθεί είναι η τιμή πώλησης του είδους απο την καρτέλα Τιμολογιακή Πολιτική.

‘Οπως βλέπουμε στην εικόνα παραπάνω μπορούμε να συμπληρώσουμε την τιμή Λιανικής , την τιμή Χονδρικής να βάλουμε κάποιες εκπτώσεις σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει, να θέσουμε κάποιο μέγιστο ποσοστό έκπτωσεις, ακόμα και να κάνουμε χρήση των τιμών ζώνης, οπού μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τιμή ζώνης πελάτη με τις τιμές ζώνης των προιόντων.