Για να προσθέσουμε ή επεξεργαστούμε κείμενα που βρίσκονται πληροφορίες σχετικά με την αποστολή προϊόντων, την πολιτική απορρήτου κτλ ακολουθούμε από τον Πίνακα Ελέγχου του opencart τη διαδρομή Κατάλογος -> Πληροφορίες

 

Εκεί βρίσκεται η λίστα με τα κείμενα πληροφοριών που ήδη έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα:

Για να προσθέσουμε νέο κείμενο πληροφοριών, πατάμε το “+” πάνω δεξιά:

 

Στην καρτέλα Γενικά καταχωρούμε τον τίτλο της πληροφορίας π.χ. Τρόποι πληρωμής, την περιγραφή που θα είναι το κείμενο που θα εμφανίζεται, τον τίτλο σελίδας (ίδιος με τον τίτλο πληροφορίας):

Στην καρτέλα Δεδομένα ελέγχουμε αν η κατάσταση είναι ενεργή και πατάμε αποθήκευση πάνω δεξιά (όπως η πάνω εικόνα):

Για να επεξεργαστούμε μια πληροφορία που ήδη βρίσκεται στη λίστα πατάμε το κουμπί επεξεργασίας στο τέλος της σειράς:

Μπαίνοντας στην στην πληροφορία μπορούμε να κάνουμε ό,τι αλλαγές επιθυμούμε είτε στον τίτλο είτε στην περιγραφή και να πατήσουμε αποθήκευση: