Στο Pylon από το μενού Αποθήκη πηγαίνουμε στο μενού Τιμές / Εκπτώσεις / Εμπορικές πολιτικές, πωλήσεις και κάνουμε κλικ στο μενού τιμοκατάλογοι

Στο παράθυρο που ανοίγει μας εμφανίζει τους ήδη υπάρχοντες τιμοκαταλόγους

Για να κάνουμε έναν καινούριο τιμοκατάλογο επιλέγουμε την προσθήκη (σύμβολο συν) κάτω αριστερά

Μας εμφανίζει ένα κενό πεδίο που πρέπει να δώσουμε όνομα στον τιμοκατάλογό μας

Και στην συνέχεια πατάμε αποθήκευση

Για να ορίσουμε τιμές και να προσθέσουμε ποια προϊόντα θα ανήκουν στον τιμοκατάλογο μας, κάνουμε κλικ στον τιμοκατάλογο που δημιουργήσαμε και κάνουμε κλικ στο Ορισμός Ημερομηνιών Τιμοκαταλόγου

Στην καρτέλα που μας ανοίγει από το κουμπί προσθήκη μπορούμε να προσθέσουμε προϊόντα και από το κουμπί επεξεργασία να επεξεργαστούμε τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα

Όταν επιλέξουμε την προσθήκη μας εμφανίζει ένα παράθυρο που έχει κάποια υποχρεωτικά πεδία, όπως είναι το όνομα, ημερομηνία από πότε αρχίζει μέχρι πότε ισχύει και τις τιμές είδους που θα προσθέσουμε το προϊόν που θέλουμε να ανήκει στον τιμοκατάλογο

Όταν συμπληρώσουμε τα πεδία και επιλέξουμε το προϊόν μας ενεργοποιείτε η κλίμακα ποσοτήτων. Πατάμε στο μη καθορισμένη

Στο παράθυρο που θα μας ανοίξει συμπληρώνουμε από ποσότητα και τιμή χονδρικής (πχ εάν αγοράσει 2 ποσότητες και άνω θέλω να έχει 50% έκπτωση) και πατάμε ΟΚ

Βάζουμε την τιμή χονδρικής που έχουμε στο προϊόν

Στην συνέχεια πατάμε αποθήκευση και κλείσιμο

Κοιτάμε εάν είναι ενεργός ο τιμοκατάλογος μας εάν το πεδίο γράφει ενεργό