Για τις επεκτάσεις Αποστολών επιλέγουμε Επεκτάσεις -> Επεκτάσεις -> Αποστολές

 

Για Formula Based Shipping επιλέγουμε επεξεργασία

 

Επιλέγουμε την κατάσταση Status και πατάμε Αποθήκευση

 

Για Πληρωμές πάμε Επεκτάσεις -> Επεκτάσεις -> Πληρωμές

Για Τραπεζική κατάθεση επιλέγουμε επεξεργασία

Επιλέγουμε Ενεργοποιούμε/Απενεργοποιούμε στην κατάσταση και πατάμε Αποθήκευση

Όλοι οι υπόλοιποι τρόποι Αποστολής/Πληρωμής αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο.