Σε αυτόν τον οδηγο θα δουμε πως μπορούμε να επεξεργαστούμε ένα η περισσότερα blocks αλλάζοντας εικόνα, τίτλο, περιγραφή και το link που θα οδηγεί.

Ακολουθούμε τα βήματα που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα με την σειρά.

Αφού κάνουμε κλικ στο μολύβι που φαίνεται στο βήμα 4 και επιλέξουμε ένα από τα blocks που φαίνεται στην παρακάτω σελίδα θα μπορούμε να το επεξεργαστούμε.

 

Έστω ότι είμαστε στο block 1 στην παραπάνω εικόνα φαίνονται σε κόκκινο πλαίσιο το μέρος που μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο του block και την εικόνα.

Πηγαίνοντας παρακάτω όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα μπορούμε να αλλάξουμε την περιγραφή του block και στις 2 γλώσσες ανάλογα.

Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε παρακάτω όπως φανίζεται στην παραπάνω εικόνα και από εδώ μπορούμε να προσθέσουμε το link που θέλουμε να οδηγεί το block μας. Τέλος πατάμε το πράσινο βελάκι πάνω δεξιά για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας.