Για να προσθέσουμε έκπτωση σε κάποιο προϊόν επιλέγουμε την καρτέλα Προσφορές στην επεξεργασία του προϊόντος.

Στην καρτέλα Προσφορές επιλέγουμε το κουμπί “+” όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα για να προσθέσουμε μία γραμμή:

 

Έπειτα συμπληρώνουμε την εκπτωτική τιμή στο απαραίτητο πεδίο “Τιμή”. Αν επιθυμούμε η εκπτωτική τιμή να ισχύει σε ένα χρονικό διάστημα μπορούμε να το ορίσουμε στα πεδία “Ημερομηνία Έναρξης” και “Ημερομηνία Λήξης” αντίστοιχα.

Επίσης μπορούμε να ορίσουμε προτεραιότητα, η οποία ταξινομείτε κατά φθίνουσα σειρά, δηλαδή σε περίπτωση που έχουμε προσθέσει παραπάνω από μία τιμή προσφοράς, θα ισχύει η τιμή με τον μικρότερο αριθμό στο πεδίο “Προτεραιότητα”.

Τέλος στην “Ομάδα Πελατών” μπορούμε να επιλέξουμε κάποια συγκεκριμένη ομάδα πελάτων για την οποία θα ισχύει η τιμή προσφοράς. Αν θέλουμε να ισχύει για όλους τους πελάτες επιλέγουμε “Default”.

 

Για να καταργήσουμε μία τιμή προσφοράς πατάμε το κουμπί “πλην” όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: