Στις περιπτώσεις που η Ουρά εκτυπώσεων έχει κολλήσει, για να αποφευχθεί η επανεκκίνηση του τερματικού, ανοίγουμε το Task Manager (Ctrl+Shift+Esc) Στο Tab Υπηρεσίες -> Spooler  -> Δεξί κλικ -> Διακοπή.

Ανοίγουμε το παράθυρο Εκτέλεσης (WinKey + R) των Windows και εισάγουμε το Path: “C:\windows\system32\spool\PRINTERS”. Σβήνουμε όλα τα αρχεία και κάνουμε Εκκίνηση της υπηρεσίας Spooler.