Για κάθε προϊόν που ανεβάζετε στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα είναι προαιρετικό αλλά ταυτόχρονα σημαντικό να συνοδεύεται από μια αντιπροσωπευτική του φωτογραφία.

Για να προσθέσετε φωτογραφία στο προϊόν:

Α. Από το πλαϊνό μενού του πίνακα ελέγχου επιλέγουμε “Κατηγορίες -> Προϊόντα:

Εικόνα 1

Β. Ακολούθως θα εμφανιστούν όλα τα προϊόντα που έχετε στο κατάστημά σας. Για να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες του πατάμε στο μπλε μολύβι δεξιά του προϊόντος:

Εικόνα 2

Γ. Πλέον έχετε πρόσβαση σε όλες τις καρτέλες με τις πληροφορίες που έχετε προσθέσει. Για την προσθήκη ή αλλαγή φωτογραφίας επιλέγετε την καρτέλα “Εικόνες”:

Εικόνα 3

Δ. Από εκεί θα εμφανιστούν οι φωτογραφίες που ίσως ήδη να έχετε στο προϊόν ή ένα άδειο πλαίσιο για να προσθέσετε νέα. Σε κάθε περίπτωση κάνετε κλικ μέσα στο πλαίσιο της εικόνας και θα εμφανιστούν τα δυο εικονίδια: της επεξεργασίας(μπλε) και της διαγραφής (κόκκινο):

Εικόνα 4

Ε. Πατώντας το κουμπί της επεξεργασίας τότε ανοίγει ένας φάκελος που περιέχει είτε τις φωτογραφίες που έχετε ανεβάσει, είτε σας δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσετε νέες φωτογραφίες από τον υπολογιστή σας. Επιλέγετε την φωτογραφία κλικάροντάς την και αυτή αντικαθιστά την παλαιότερη, είτε πατάτε το μπλε κουμπί αριστερά πάνω αν θέλετε να γίνουν upload από τον υπολογιστή σας:

Εικόνα 5

 

ΣΤ. Η εικόνα που μόλις διαλέξατε θα είναι η “βασική” εικόνα του προϊόντος σας. Εφόσον επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον, τότε σας δίνετε η δυνατότητα στο πεδίο “πρόσθετες εικόνες”, όπου με το “+” προσθέτουμε και με το “-” αντίστοιχα αφαιρούμε πρόσθετες φωτογραφίες του προϊόντος.

Εικόνα 6

Σημαντικα:

* Το ιδανικό είναι να έχουν όλες οι φωτογραφίες των προϊόντων σας τον ίδιο προσανατολισμό (κάθετα ή οριζόντια)

** Ιδανικές διαστάσεις για τις φωτογραφίες σας είναι 550*550 / 1024*768 ή 768*1024 (αναλόγως του προσανατολισμού)  και μέγεθος έως 200kb