Λειτουργίες της εφαρμογής:

Απ’ τον πίνακα ελέγχου πατάμε στο “Barcode Scanner”

Εδώ έχουμε 2 επιλογές, είτε να σκανάρουμε το προϊόν με το barcode scanner:

Είτε να κάνουμε αναζήτηση το προϊόν: (βάση ID/Ονομασίας/SKU προϊόντος ή παραγγελίας)

Έπειτα μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το απόθεμα του προϊόντος

Όμοια μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση μία παραγγελία με βάση τον αριθμό της παραγγελίας (ή μέσω του barcode scanner)

Τέλος μπορούμε να δημιουργήσουμε μία παραγγελία είτε σκανάροντας τα προϊόντα (παράδειγμα παραγγελίας με σκανάρισμα προϊόντων: https://youtu.be/MkGuoVlDgIs?t=70)
είτε μέσω της αναζήτησης:

Επίσης μπορούμε να βάζουμε barcode μέσα απ’ το προϊόν:

Tagged: