Ανοίγουμε την βάση δεδομένων

Ανοίγουμε τα SQL Queries και τρέχουμε τα παρακάτω: