Παίρνουμε ένα backup όλο το φάκελο (όχι μόνο το httpdocs) για να έχουμε και το storage, σε περίπτωση που περιέχει εγκατάσταση opencart 3.x

Γενικότερα σε backup που παίρνουμε από opencart 3.x πρέπει να παίρνουμε και τον φάκελο storage που είναι στο ίδιο επίπεδο με τον httpdocs