Α. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ QTRANSLATE

Θα βρείτε το πρόσθετο (plugin) QTranslate στη διαδρομή στο αριστερό μενού της σελίδας διαχείρισης στην επιλογή Plugins

Πατώντας στο Settings μπορείτε να βρείτε:

1. Τις γλώσσες στις οποίες θα είναι διαθέσιμη η μετάφραση στην καρτέλα General:

Ως προεπιλεγμένη γλώσσα του site θα εμφανίζεται αυτή που είναι επιλεγμένη. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλογή με τα βελάκια αλλάζοντας τη σειρά της προεπιλογής και εμφάνισής τους στη σελίδα.

2.  Στην καρτέλα Languages μπορείτε να προσθέσετε όποια άλλη γλώσσα επιθυμείτε πατώντας απλά στην επιλογή Enable:

Οπότε η γλώσσα μετάφρασης θα εμφανιστεί άμεσα και στην καρτέλα General:

Αλλά και στο webiste σας

Με τον ίδιο τρόπο απενεργοποιούμε μια γλώσσα πατώντας στην επιλογή Disable:

 

 

B. ΧΡΗΣΗ QTRANSLATE

Αφού παραμετροποιηθεί το plugin είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε.

Επιλέγετε Posts -> Add New από το αριστερό μενού

Θα εμφανιστεί το πλαίσιο στο οποίο θα εισάγετε τον τίτλο και το κείμενο του new post αρχικά στα ελληνικά:

Επιλέγετε στη συνέχεια τα αγγλικά και εισάγετε το κείμενό σας στην αγγλική μετάφραση:

Διαλέγετε την κατηγορία που θα δημοσιευθεί το post και και στη συνέχεια publish: