Μέσα από το προϊόν επιλέγουμε την γλώσσα στην οποία θέλουμε να κάνουμε την μετάφραση

Προσθέτουμε όνομα/περιγραφή και επιβεβαιώνουμε ότι η κατηγορία και η ποσότητα αποθέματος είναι ίδια/αντίστοιχα με την αρχική γλώσσα

Έπειτα πηγαίνουμε στις ιδιότητες
Θέλουμε να υπάρχουν όλες οι αντίστοιχα μεταφρασμένες ιδιότητες που υπάρχουν και στην αρχική γλώσσα

Στο συγκεκριμένο προϊόν παρατηρούμε ότι το χρώμα “Τιρκουάζ” δεν υπάρχει
Συνεπώς πρέπει να το μεταφράσουμε

Αφού έχουμε μεταφράση την παράμετρο της ιδιότητας γυρνάμε στο προϊόν και πηγαίνουμε στις παραλλαγές

Επιβεβαιώνουμε/Διορθώνουμε τις παραλλαγές μας και πατάμε στο Ενημέρωση