Για να προσθέσετε μια έκπτωση σε ολόκληρη κατηγορία ή κατηγορίες προϊόντων χρησιμοποιείτε το X-Discount.

Για να δημιουργήσετε την προσφορά σας κάνετε αρχικά κλικ στο X-Discount στο αριστερό μενού του πίνακα ελέγχου:

Εικόνα 1

Ανοίγει τότε το κεντρικό παράθυρο στο οποίο πατάτε το πράσινο “+” δια τη δημιουργία νέας προσφοράς και  – (πάνω δεξια): αν θέλετε να διαγράψετε κάποια που υπάρχει ήδη

A. Στην καρτέλα General τα βασικά στοιχεία είναι :

Name: Το όνομα της προσφοράς (δεν εμφανίζεται κάπου, διευκολύνει μόνο εσάς)

Status: Αλλάζει σε “ενεργοποιημένο” ή ” απενεργοποιημένο” ανάλογα με την κατάσταση που θέλετε να βρίσκετε η προσφορά

Εικόνα 2

 

Εικόνα 3

Β. Στην καρτέλα generic rules βρίσκουμε τις εξής βασικές επιλογές:

Store: Αν διατηρείτε παραπάνω από ένα καταστήματα τότε επιλέγετε σε ποια από αυτά θα εφαρμοστεί η προσφορά

Customer Group: Μπορείτε να επιλέξετε σε ποια ομάδα πελατών θα ισχύει η προσφορά σας, διαφορετικά το αφήνετε ως έχει για να ισχύει για όλους

Days of week: Αν θέλετε η προσφορά να ισχύει κάποιες συγκεκριμένες μέρες τις εβδομάδας, διαφορετικά το αφήνετε ως έχει για να για όλες τις ημέρες

Date Range: Επιλέγετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα είναι ενεργή η προσφορά. Στο πρώτο πεδίο βάζετε την ημερομηνία έναρξης και στο δεύτερο την ημερομηνία λήξης. Αν το αφήσετε κενό τότε ισχύει μέχρι να την απενεργοποιήσετε

Time Period: Μπορείτε να επιλέξετε ακόμα και τις ώρες της ημέρας που θα είναι η προσφορά ενεργή. Αν το αφήσετε “For any” τότε είναι όλη την ημέρα

Εικόνα 4

Γ. Στην καρτέλα  Product Rules  που εισάγετε τις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες θα ισχύσει η προσφορά. Αναλυτικά:

Category Rule: Επιλέγετε τις κατηγορίες για τις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε την προσφορά. Αν θέλετε να ισχύει για όλο το κατάστημά σας αφήνετε την επιλογή

Categories: Επιλέγετε τις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες θα ισχύσει η προσφορά σας. Προσοχή: Εφόσον μια γονική κατηγορία έχει υποκατηγορίες τότε δεν αρκεί να προσθέσετε μόνο την γονική κατηγορία αλλά και όλες τις υποκατηγορίες που έχετε δημιουργήσει(Εικόνα 5)

Product Rule: Επιλέγετε τα προϊόντα για τα οποία θέλετε να εφαρμόσετε την προσφορά. Αν θέλετε να ισχύει για όλο το κατάστημά σας ή για όλα τα προϊόντα των κατηγοριών που επιλέξατε αφήνετε την επιλογή “For any”. Διαφορετικά τα επιλέγετε.

Manufacturer Rule: Σας δίνονται δύο δυνατότητες: Η πρώτη, εφόσον κατά την καταχώρηση των προϊόντων σας έχετε εισάγει και τον κατασκευαστή, μπορείτε να επιλέξετε να ισχύει η έκπτωση μόνο για συγκεκριμένους κατασκευαστές των προϊόντων σας, χωρίς να χρειαστεί να πειράξετε τα πεδία κατηγορίες και προϊόντα. Η δεύτερη να εξαιρέσετε κάποιον κατασκευαστή από την προσφορά που θα δημιουργηθεί (Εικόνα 6)

Εικόνα 5

 

Εικόνα 6

Δ. Στην καρτέλα price setting τα πεδία που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι:

Discount Type: Επιλέγετε τον τύπο της έκπτωσης που θα εφαρμόσετε

Discount Amount: Επιλέγετε το ποσό ή το ποσοστό έκπτωσης που θα εφαρμοστεί. Αν βάλετε για παράδειγμα το αριθμό “10 ή -10” τότε θα εφαρμοστεί έκπτωση 10€ στα προϊόντα που επιλέξατε. Αν βάλετε “10% ή -10%” τότε αντίστοιχα θα κατεβεί η τιμή κατά 10% στα ίδια προϊόντα

Τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά και προτείνεται να παραμένουν στην υπάρχουσα προεπιλογή.

Εικόνα 7

 

Τέλος, πατάμε αποθήκευση, το πράσινο κουμπί πάνω δεξιά

Η προσφορά έχει δημιουργηθεί και πλέον εμφανίζεται στην αριστερή στήλη και από εκεί μπορείτε να την επεξεργαστείτε.

Σημαντικό: Αν ένα προϊόν ανήκει σε 2 προσφορές η προσφορά που θα πάρει θα είναι αυτή που είναι πιο πάνω στην στήλη με τις προσφορές.

Εικόνα 8