Πως επεξεργαζόμαστε μια παραγγελία

1)Από τις καρτέλες του wordpress πάμε στην καρτέλα woocommerce και πατάμε παραγγελίες.

 

2)’Οποια  παραγγελία θέλουμε να επεξεργαστούμε επιλέγουμε το όνομα της.

3)Στην κατάσταση προϊόντος βάζουμε σε ποιο στάδιο είναι η παραγγελία(ολοκληρωμένη,σε επεξεργασία κλπ).

4)Ο επαναυπολογισμός υπολογίζει το συνολικό ποσό της παραγγελίας.

5)Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα προϊόντα στην παραγγελία πατώντας το κουμπί «προσθήκη προϊόντων».

Προσθήκη προϊόντων στην παραγγελία

1)Γραφούμε το προϊόν που θέλουμε και αφού το επιλέξουμε πατάμε προσθήκη.

 

Σημειώσεις στην  παραγγελία

 

 

 

4)Αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία της παραγγελίας πατάμε ενημέρωση πάνω δεξιά.